Tarvitsetko apua saavutettavuuden kehittämisessä?

Me autamme pienissä ja isoissa asioissa. Teemme saavutettavuuskartoituksia ja annamme neuvontaa suullisesti ja kirjallisesti.

Meillä on pitkäaikainen ja myös omakohtainen kokemus saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Olemme olleet mukana rakentamassa ja kehittämässä erilaisten digitaalisten ympäristöjen ja aineistojen helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta. Olemme kartoittaneet julkisen hallinnon, kuntien, valtion liikelaitosten, järjestöjen ja yritysten mobiilisovelluksia, verkkosivustoja tai niiden osia. Arvioinnit teemme sekä teknisen että kognitiivisen saavutettavuuden kannalta hyödyntäen jonkin verran ohjelmallista testausta, mutta pääasiassa manuaalisesti useilla avustavilla teknologioilla ja esteettömyysasetuksilla eri käyttöjärjestelmissä ja selaimissa. Tuotamme kartoituksesta raportin asiakkaan toivomassa laajuudessa.

Keitä olemme?

Aarnikukko on kahden ammattilaisen pieni ketterästi toimiva tiimi. Meillä on vuosien työkokemus digitaalisten ympäristöjen saavutettavuudesta. Yrittäjinä olemme toimineet vuoden 2018 lopusta alkaen.

Teemme töitä itsenäisenä palveluntarjoajana ja alihankintatöinä muille saavutettavuus- ja käytettävyysyrityksille. Ota rohkeasti yhteyttä – neuvotellaan yhteinen hyvä lopputulos. Olemme hyviä työkavereita ja yhteistyökumppaneita.

Virpi Jylhä, saavutettavuusasiantuntija

Virpi tuntee saavutettavuuden syvällisesti itsensä ja työkokemuksensa vuoksi. Hän on vaikeasti heikkonäköinen ja on käyttänyt itse esteettömyysasetuksia ja avustavia teknologioita työssään vuosien ajan. Aarnikukon saavutettavuustyötä ennen hän on työskennellyt mm. Näkövammaisten liitossa yli kahdenkymmenen vuoden ajan digitaalisten julkaisujen ja palveluiden saavutettavuuden parissa. Työ NKL:ssä antoi vankan asiantuntemuksen myös monien muiden saavutettavuutta tarvitsevien ryhmien tarpeista.

Virpi on kirjoittanut paljon erilaisia käyttöohjeita, verkkosivujen tekstejä, lehtiartikkeleita ja osuuksia kirjoihin. Hän on myös kokemusasiantuntija. Hän on pitänyt esitelmiä näkövammaisen arkeen liittyvistä asioista kuten esim. saavutettavuudesta, opastamisesta, pistekirjoituksesta ja tilojen esteettömyydestä.

Hannu Jylhä, saavutettavuustestaaja

Hannu on tiimimme ”silmät”. Hän on perehtynyt saavutettavuuden visuaalisiin vaatimuksiin, mutta tekee testauksia myös ruudunlukuohjelmilla ja erilaisilla esteettömyysasetuksilla.

Hannu teki työuran Puolustusvoimissa ennen yrittäjäksi ryhtymistään. Hän oli mm. mukana kehittämässä SAP-materiaalitoiminnallisuutta sekä SAP:n laajentamista Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmäksi. Työssään hän perehtyi syvällisesti niin tilaturvallisuuteen kuin tietoturvaankin. Hannulla on vuosien kokemus opettamisesta ja esimiestyöskentelystä. Yhteinen elämä vaikeasti heikkonäköisen kanssa on antanut hänelle syvällisen ymmärtämyksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Yhteystiedot

sähköposti:
aarnikukko@aarnikukko.fi

puhelin:
0400 586727 (Virpi)
040 5186727 (Hannu)

Aarnikukko